Centrum pomocy

  Jak przygotować stronę dla urządzeń mobilnych?

  Aby przygotować stronę dla urządzeń mobilnych należy wybrać z rozwijanego Menu po prawej stronie opcję RWD.
  Wyświetli nam się okno z ustawieniami RWD, gdzie należy zaznaczyć "Widok Mobilny" lub w razie potrzeby "Widok tablet" by tworzyć dla zaznaczonych widoków responsywne strony WWW.  Teraz należy wybrać nowy widok do edycji, np mobilny.  W każdej chwili jesteśmy w stanie przełączać się między widokami bez utraty postępu.


  Możemy analogicznie jak w widoku stacjonarnym - dodawać, przesuwać, edytować dowolne elementy w kreatorze.
  W widoku mobilnym dodatkowo skalujemy tekst poprzez pojedyncze kliknięcie na niego i naciśnięcie w zależności od potrzeby A+ by zwiększyć jego rozmiar oraz A- dla zmniejszenia rozmiaru.  Klikając prawym przyciskiem myszy na wybrany element, możemy edytować jego widoczność - a mianowicie czy np wybrany tekst, ikonka, zdjęcie ma być widoczne na wszystkich, jednej czy tylko na wybranych stronach projektu a także czy mają one być widoczne w innych widokach.

  Tak jak w widoku stacjonarnym aby opublikować stronę dla widoku mobilnego klikamy na "Publikuj". Po kilku sekundach Twoja strona będzie responsywna dla urządzeń mobilnych.