Regulamin usług w PROSERWER.pl

Przyjmowanie i realizacja zamówienia oraz udostępnianie i użytkowanie usług są wykonywane w oparciu o poniższy regulamin.

§1 – Definicje

 1. Klient/Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w panelu PROSERWER.pl z poprawnie wypełnionymi danymi osobowymi.
 2. PROSERWER.pl – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.proserwer.pl będący własnością firmy PROSERWER Michał Kalenik, NIP: 726-246-92-33, ul. Łagiewnicka 108/3, 91-491 Łódź - świadczącej opisane w tym regulaminie usługi jako usługodawca.
 3. Serwer WWW / Hosting WWW – dostęp do serwera wirtualnego umożliwiającego zamieszczanie stron internetowych.
 4. Usługa – ogólny termin dla oferowanych usług.
 5. Serwer – ogólny termin dla oferowanych usług serwerów np. serwerów WWW, serwerów VPS czy serwerów dedykowanych.
 6. Ustawienia serwera – parametry ustawiane z poziomu plików konfiguracyjnych, panelu lub komendy startowej serwera.
 7. Domena – zarejestrowany unikalny adres internetowy.
 8. Certyfikat – usługa certyfikatu SSL służąca do szyfrowania połączenia pomiędzy klientem a serwerem.
 9. Poczta – usługa poczty elektronicznej (e-mail) do przesyłania wiadomości / maili.
 10. Kreator – usługa kreatora stron internetowych służąca do tworzenia stron www.
 11. Portfel – ogólny termin dla autorskiego rozwiązania umożliwiającego kumulację wielu kodów SMS.
 12. Płatności online – płatności kartą kredytową oraz przelewy online (np. za pomocą firmy Paynow, Blue Media, CashBill, PayPal lub PaySafeCard).

§2 – Postanowienia ogólne

 1. PROSERWER.pl zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do usługi na określony w zamówieniu okres najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od momentu uznania zamówienia za opłacone.
 2. Okres rozpoczęcia użytkowania nowej usługi jest liczony od momentu uruchomienia usługi przez PROSERWER.pl. Określana jest wtedy data ważności / wygasania usługi. Ważność (datę ważności) można wydłużyć o kolejny okres odpowiednim zamówieniem przedłużenia. Wybrany w zamówieniu okres dodawany jest do aktualnej daty ważności usługi.
 3. PROSERWER.pl zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi informacje o usłudze oraz umożliwić zarządzanie nią za pomocą panelu w momencie udostępnienia usługi.
 4. Po upływie ważności usługi jest ona blokowana a następnie w przypadku braku jej przedłużenia (w terminie podanym w panelu klienta) usuwana.
 5. Postanowienia zawarte w tym regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3 – Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się w panelu PROSERWER.pl a następnie wypełnić i potwierdzić formularz zamówienia oraz ten regulamin.
 2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od złożonego i nieopłaconego zamówienia poprzez usunięcie zamówienia w panelu klienta lub na podstawie pkt. 3.
 3. Zamówienia, które nie zostały aktywowane (opłacone) przez Klienta w ciągu 14 dni są kasowane. Jest to równoznaczne z odstąpieniem Klienta od umowy / zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje uznane za opłacone przez Klienta w momencie odnotowania przez PROSERWER.pl poprawnej wpłaty z portfela lub w przypadku płatności online/przelewu wpłaty na konto i potwierdzenia tego faktu przez firmę obsługującą daną płatność (np. Paynow/Blue Media/CashBill/PayPal/PaySafeCard).
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie PROSERWER.pl stosownego oświadczenia na piśmie. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w najbliższym możliwym momencie (zgodnie z §2 pkt. 1) po uznaniu zamówienia za opłacone (zgodnie z pkt. 4) a zatem przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku błędnego przelewu za zamówienie (np. niepoprawna kwota) wpłata zostanie zwrócona przelewem na konto nadawcy.
 7. W przypadku nowych klientów przed realizacją zamówienia Klient może zostać poproszony o potwierdzenie swoich danych osobowych. Brak odpowiedniego dokumentu lub zgodności danych z podanymi w panelu może uniemożliwić realizację zamówienia.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartą jest Blue Media S.A. a obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta. Czas realizacji zamówienia opłaconego kartą jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 9. W niektórych przypadkach zamówienie może wymagać dodatkowej interwencji ze strony techników PROSERWER.pl. Wtedy też czas realizacji może się wydłużyć do maksymalnie 3 dni roboczych.

§4 – Domeny

 1. Rejestracja i używanie domeny jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu regulaminu PROSERWER, regulaminu rejestratora, regulaminu nask i eurid.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przetrzegania wymienionych wyżej regulaminów przez cały okres użytkowania domeny.
 3. Usługi dodatkowe (np. transfer, zmiana właściciela, odnowienie po wygaśnieciu) wykonywane są zgodnie z odpowiednimi regulaminami z pkt. 1.
 4. Aby zarejestrować domenę lub przedłużyć jej ważność należy złożyć i opłacić zamówienie terminowo, wszelkie opóźnienia mogą spowodować utratę przynależności do domeny lub zarejestrowanie jej przez inne osoby.
 5. PROSERWER.pl nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klienta pkt. 4 gdyż terminy i zasady w tym zakresie określane są przez operatorów domen.
 6. Rejestracja domeny w PROSERWER.pl oznacza zarejestrowanie domeny poprzez rejestratora na dane abonenta (Klienta), które podano przy składaniu zamówienia.
 7. W przypadku przedłużania okresu ważności domeny obowiązuje aktualna cena w dniu składania zamówienia przedłużenia.
 8. Rejestracja domen wykonywana jest zgodnie z zasadą "kto pierwszy ten lepszy". Samo złożenie zamówienia nie oznacza jeszcze rezerwacji praw do domeny. Domena zostanie zarejestrowana po odnotowaniu przez PROSERWER opłacenia zamówienia. Z tego powodu bardzo ważne jest jak najszybsze dokonanie płatności za domenę.
 9. Rejestracje domen i przedłużenia domen są wykonywane na okres 365 dni, chyba że formularz zamówienia udostępnia inną opcję.
 10. Transfer domeny do PROSERWER.pl wymaga posiadania praw do domeny – Użytkownik chcący przenieść domenę poprzez transfer musi być jej właścicielem i mieć dostęp do panelu domeny w firmie, w której jest aktualnie utrzymywana. Jest to niezbędne do uzyskania kodu autoryzującego potrzebnego w trakcie realizacji transferu. Niespełnienie tego wymagania może uniemożliwić transfer domeny do PROSERWER.pl.

§5 – Hosting WWW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w Internecie (netykiety) oraz wykorzystywania serwera WWW zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Użytkownikowi nie wolno świadomie (np. zła konfiguracja ustawień, nieoptymalne skrypty) powodować nadmiernego zużycia zasobów serwera fizycznego takich jak pamięć operacyjna, procesor czy łącze.
 3. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać na serwerze plików/treści niezgodnych z prawem, wirusów, zasobów p2p, stron do phishingu oraz odnośników do takich plików/treści.
 4. Użytkownikowi jest zobowiązany wybrać nowy adres dla swojego serwera (w subdomenie xaa.pl) jeżeli PROSERWER.pl stwierdzi iż dowolna jego część składowa może naruszać dobre imię osób trzecich, wprowadzać w błąd lub zawiera wulgarne słownictwo.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania nałożonych na jego serwer WWW limitów i niepodejmowania prób ich omijania.
 6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać serwera WWW do masowego rozsyłania poczty, zwłaszcza bez zgody adresatów (spam).
 7. Użytkownik może wysłać w ciągu godziny maksymalnie od 10 do 1000 listów (w zależności od pakietu).
 8. Rozmiar listu (oraz ewentualnych załączników) jest ograniczony rozmiarem konta pocztowego, które posiada Użytkownik.
 9. Użytkownik ma prawo do odczytu poczty za pomocą protokołu POP maksymalnie 60 razy w ciągu godziny. W przypadku przekroczenia limitu, należy odczekać godzinę na odblokowanie odczytu poczty.
 10. Użytkownik nie może odsprzedawać oraz handlować serwerem ani hasłami dostępu do niego. W przypadku udostępnienia serwera osobom trzecim to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich działania.
 11. Użytkownik ma prawo do wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym przydzielonego limitu transferu miesięcznego (limit ten jest zależny od wybranej wersji serwera zgodnie z ofertą).
 12. W przypadku przekroczenia limitu transferu przydzielonego na dany miesiąc, serwer WWW jest blokowany. Odblokowanie następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
 13. Zmiana pakietu serwera, zmiana adresu lub reinstalacja serwera dokonywane są przez PROSERWER.pl w okresie do 2 dni roboczych od opłacenia zamówienia.
 14. Administrator może odmówić zmiany pakietu lub (przed jej wykonaniem) wymagać od Klienta zmian z poziomu panelu klienta i ftp jeżeli obecne ustawienia/pliki serwera uniemożliwiają bezstratną zmianę pakietu.
 15. Jeżeli zmiana pakietu nie zostanie wykonana ze względu na okoliczności opisane w pkt. 15 Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata.
 16. Zmiana pakietu na niższy oraz reinstalacja serwera powoduje usunięcie zamówionych do serwera dodatków (np. cron czy dodatkowy transfer).
 17. Zabrania się umieszczania na serwerze skryptów powodujących destabilizację pracy serwera bądź mogących służyć do prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwera (np. rootkity, exploity).
 18. Zdecydowanie zabrania się umieszczania na serwerze gier obsługiwanych przez przeglądarkę np. bazujących na engine Ugamela.
 19. Zabronione jest również umieszczanie oraz uruchamianie wszelkiego rodzaju botów.
 20. Reinstalacja serwera obejmuje usunięcie istniejącego konta WWW oraz stworzenie go na nowo. Wszystkie pliki wgrane przez Klienta są usuwane bez możliwości ich odzyskania.
 21. Instalator stron umożliwia automatyczne zainstalowanie na serwerze gotowych stron takich jak forum, blog, portal. Lista dostępnych do instalacji stron oraz ich wersje mogą się zmieniać oraz być uzależnione od posiadanego pakietu.
 22. Wgranie kopii zapasowej powoduje usunięcie istniejącego konta WWW wraz z jego plikami, stworzenie go na nowo i wgranie plików znajdujących się na nim w momencie tworzenia kopii zapasowej, którą wybrał Użytkownik (przy zamawianiu podana jest data i czas stworzenia kopii). Jeżeli Użytkownik nie jest pewien czy w wybranym przez niego dniu i godzinie serwer WWW był w oczekiwanym przez niego stanie – zalecane jest wybranie innej daty (np. starszej) oraz wykonanie dodatkowo własnej kopii zapasowej plików z aktualnego serwera WWW, gdyż po wykonaniu zamówienia nie ma możliwości ich przywrócenia.
 23. Zmiana adresu serwera obejmuje zwolnienie starego adresu (w tym umożliwienie rejestracji go przez innych Użytkowników) oraz przypisanie do serwera nowego, wybranego przez Klienta w zamówieniu. Użytkownik we własnym zakresie aktualizuje wgrane pliki strony oraz skrypty tak aby używały one nowego adresu. PROSERWER.pl nie odpowiada za niepoprawne działanie skryptów Użytkownika po zmianie adresu (spowodowane uzależnieniem od starego adresu).
 24. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać oraz uruchamiać skryptów mających na celu wyszukiwanie lub wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach serwera (nawet jeżeli serwer jest na nie odporny np. powszechne exploity, skrypty symulujące działanie shella, skanery).
 25. Serwery WWW są przystosowane do uruchamiania stron napisanych w HTML, JavaScript oraz języku programowania PHP. Skrypty w innych językach (np. Perl) nie są obsługiwane chyba, że dany pakiet lub oferta wskazuje na taką możliwość. Ze względów bezpieczeństwa uruchamianie skryptów Perl/CGI jest zabronione.
 26. Zabrania się zdalnego wywoływania w sposób zautomatyzowany (np. cron) skryptów umieszczonych na serwerze WWW (nie dotyczy dodatku harmonogram zadań zakupionego w PROSERWER.pl). Adresy lub klasy IP dokonujące tego typu działań mogą być czasowo lub trwale zablokowane w zależności od częstotliwości występowania.
 27. Zabronione jest używanie na serwerze oprogramowania, na które nie posiada się aktywnej licencji np. na forum dyskusyjne IPB.
 28. Zabronione jest umieszczanie na serwerze WWW stron, które oferują usługi/produkty bez widocznego i jasnego regulaminu, w którym wskazany jest podmiot odpowiedzialny za taką działalność. Dotyczy to zwłaszcza prób nakłaniania odwiedzających taką stronę na różnego rodzaju opłaty przy jednoczesnym braku regulaminu, informacji o opłatach lub prezentowania tych informacji w sposób zaciemniony, małą czcionką itp. (interpretacja po stronie PROSERWER.pl).
 29. Zabronione jest używanie serwerów WWW jako parkingu domen lub farm linków.
 30. Zabronione jest umieszczanie na serwerze WWW stron o tematyce hazardowej.
 31. Zabronione jest umieszczanie na serwerze WWW stron z płatnymi konkursami oraz loteriami (np. polegających na wysłaniu SMS na tzw. numery PREMIUM).
 32. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać stron/treści naruszających dobre obyczaje, normy społeczne, niezgodnych z prawem, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, rasistowskich i im pokrewnych oraz takich, które zawierają linki do tego typu stron. Są one zabronione na naszych serwerach WWW.
 33. Zabrania się także tworzenia stron zawierających informacje związane z sektami, ani przekierowywania swojej domeny na tego typu strony.
 34. Zabroniona jest działalność Klienta polegająca na instalowaniu na serwerach WWW aplikacji umożliwiających wymianę plików oraz wymianę informacji o lokalizacji tych plików, w tym plików dźwiękowych zakodowanych w formacie MP3 lub innym jak również innych multimediów (film, obraz itd.) do których nie posiada on praw autorskich i które nie są jego własnością.

§6 – Certyfikaty SSL

 1. Rejestracja i używanie certyfikatu SSL jest możliwa tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu regulaminu PROSERWER.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przetrzegania wymienionych wyżej regulaminów przez cały okres użytkowania certyfikatu.
 3. Aby zarejestrować certyfikat lub przedłużyć jego ważność należy składać i opłacać zamówienia terminowo, wszelkie opóźnienia mogą spowodować utratę przynależności do certyfikatu.
 4. PROSERWER.pl nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klienta pkt. 3 gdyż terminy i zasady w tym zakresie określane są przez wystawców certyfikatów.
 5. Rejestracja certyfikatu w PROSERWER.pl oznacza stworzenie certyfikatu SSL u wystawcy na dane abonenta (Klienta), które podano przy składaniu zamówienia.
 6. W przypadku przedłużania okresu ważności certyfikatu obowiązuje aktualna cena w dniu składania zamówienia przedłużenia.
 7. Rejestracje i przedłużenia certyfikatów są wykonywane na okres 1 roku, chyba że formularz zamówienia udostępnia inną opcję.

§7 – Poczta

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w Internecie (netykiety) oraz wykorzystywania poczty zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Użytkownikowi nie wolno świadomie powodować nadmiernego zużycia zasobów serwera fizycznego takich jak pamięć operacyjna, procesor czy łącze.
 3. Użytkownikowi nie wolno wysyłać za pomocą poczty plików/treści niezgodnych z prawem, wirusów, zasobów p2p, stron do phishingu oraz odnośników do takich plików/treści.
 4. Użytkownikowi jest zobowiązany wybrać nowy adres dla swojej poczty jeżeli PROSERWER.pl stwierdzi iż dowolna jego część składowa może naruszać dobre imię osób trzecich, wprowadzać w błąd lub zawiera wulgarne słownictwo.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania nałożonych na jego usługę poczty limitów i niepodejmowania prób ich omijania.
 6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać usługi do masowego rozsyłania poczty, zwłaszcza bez zgody adresatów (spam).
 7. Użytkownik może wysłać w ciągu godziny maksymalnie od 100 do 1000 maili (w zależności od pakietu).
 8. Rozmiar maila (oraz ewentualnych załączników) jest ograniczony rozmiarem konta pocztowego, które posiada Użytkownik.
 9. Użytkownik ma prawo do odczytu poczty za pomocą protokołu POP/IMAP maksymalnie 60 razy w ciągu godziny. W przypadku przekroczenia limitu, należy odczekać godzinę na odblokowanie odczytu poczty.
 10. Użytkownik nie może odsprzedawać oraz handlować usługą ani hasłami dostępu do niej. W przypadku udostępnienia usługi osobom trzecim to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich działania.
 11. Zmiana pakietu poczty dokonywana jest przez PROSERWER.pl w okresie do 2 dni roboczych od opłacenia zamówienia.
 12. Administrator może odmówić zmiany pakietu lub (przed jej wykonaniem) wymagać od Klienta zmian z poziomu panelu klienta jeżeli obecne ustawienia/pliki poczty uniemożliwiają bezstratną zmianę pakietu. Jeżeli zmiana pakietu nie zostanie wykonana ze względu na w.w. okoliczności, Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata.
 13. Zmiana pakietu na niższy może spowodować usunięcie zamówionych do poczty dodatków, które nie są dostępne dla nowego pakietu.
 14. Wgranie kopii zapasowej powoduje usunięcie istniejącej poczty wraz z jej plikami, stworzenie jej na nowo i wgranie plików/maili znajdujących się na niej w momencie tworzenia kopii zapasowej, którą wybrał Użytkownik (przy zamawianiu podana jest data i czas stworzenia kopii). Jeżeli Użytkownik nie jest pewien czy w wybranym przez niego dniu i godzinie poczta była w oczekiwanym przez niego stanie – zalecane jest wybranie innej daty (np. starszej) oraz wykonanie dodatkowo własnej kopii zapasowej plików z aktualnej usługi poczty, gdyż po wykonaniu zamówienia nie ma możliwości ich przywrócenia.
 15. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać stron/treści naruszających dobre obyczaje, normy społeczne, niezgodnych z prawem, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, rasistowskich i im pokrewnych oraz takich, które zawierają linki do tego typu stron.

§8 – Serwery VPS

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w Internecie (netykiety) oraz wykorzystywania serwera VPS zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Użytkownikowi nie wolno tworzyć szkodliwego ruchu sieciowego (TCP / UDP) skierowanego na inne serwery. Dotyczy to w szczególności wszelkiego rodzaju skryptów do ataków oraz spamu.
 3. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać na serwerze plików/treści niezgodnych z prawem, wirusów, zasobów p2p, stron do phishingu oraz odnośników do takich plików/treści.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania nałożonych na jego serwer VPS limitów i niepodejmowania prób ich omijania.
 5. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać serwera VPS do masowego rozsyłania poczty, zwłaszcza bez zgody adresatów (spam).
 6. Użytkownik nie może odsprzedawać oraz handlować serwerem ani hasłami dostępu do niego. W przypadku udostępnienia serwera osobom trzecim to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich działania.
 7. Użytkownik ma prawo do wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym przydzielonego limitu transferu miesięcznego (limit ten jest zależny od wybranej wersji serwera zgodnie z ofertą).
 8. W przypadku przekroczenia limitu transferu przydzielonego na dany miesiąc, serwer VPS jest blokowany. Odblokowanie następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
 9. Zmiana pakietu serwera lub reinstalacja serwera dokonywane są przez PROSERWER.pl w okresie do 2 dni roboczych od opłacenia zamówienia.
 10. Administrator może odmówić zmiany pakietu lub (przed jej wykonaniem) wymagać od Klienta wprowadzenia na nim zmian jeżeli obecne ustawienia/pliki serwera uniemożliwiają bezstratną zmianę pakietu.
 11. Jeżeli zmiana pakietu nie zostanie wykonana ze względu na okoliczności opisane w pkt. 15 Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata.
 12. Zabrania się umieszczania na serwerze skryptów mogących służyć do prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwera (np. rootkity, exploity).
 13. Reinstalacja serwera/systemu obejmuje usunięcie istniejącego systemu i plików oraz stworzenie go na nowo. Wszystkie pliki wgrane przez Klienta są usuwane bez możliwości ich odzyskania.
 14. Wgranie kopii zapasowej powoduje usunięcie istniejącego systemu wraz z jego plikami, stworzenie go na nowo i wgranie plików znajdujących się na nim w momencie tworzenia kopii zapasowej, którą wybrał Użytkownik (przy zamawianiu podana jest data i czas stworzenia kopii). Jeżeli Użytkownik nie jest pewien czy w wybranym przez niego dniu i godzinie serwer VPS był w oczekiwanym przez niego stanie – zalecane jest wybranie innej daty (np. starszej) oraz wykonanie dodatkowo własnej kopii zapasowej plików z aktualnego serwera VPS, gdyż po wykonaniu zamówienia nie ma możliwości ich przywrócenia.
 15. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać oraz uruchamiać skryptów mających na celu wyszukiwanie lub wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach serwera (nawet jeżeli serwer jest na nie odporny np. powszechne exploity, skanery).
 16. Zabronione jest umieszczanie na serwerze VPS stron o tematyce hazardowej.
 17. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać stron o charakterze pornograficznym niezgodnym z prawem, rasistowskich lub nielegalnych i takich, które zawierają linki do tego typu stron. Są one zabronione na serwerach VPS. Zabrania się także tworzenia stron zawierających informacje związane z sektami, ani przekierowywać swojej domeny na tego typu strony. Zabroniona jest działalność Klienta polegająca na instalowaniu na serwerach VPS aplikacji umożliwiających wymianę plików oraz wymianę informacji o lokalizacji tych plików, w tym plików dźwiękowych zakodowanych w formacie MP3 lub innym jak również innych multimediów (film, obraz itd.) do których nie posiada on praw autorskich i które nie są jego własnością. Użytkownik zobowiązuje się również do nie umieszczania na swojej stronie linków do stron proponujących ten typ usług i do nie przekierowywania swojej domeny na tego typu strony.

§9 – Kreator stron WWW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w Internecie (netykiety) oraz wykorzystywania kreatora zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Użytkownikowi nie wolno świadomie (np. własne skrypty, działania lub umieszczone pliki) powodować nadmiernego zużycia zasobów serwera fizycznego takich jak pamięć operacyjna, procesor czy łącze.
 3. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w kreatorze plików/treści niezgodnych z prawem, wirusów, zasobów p2p, stron do phishingu oraz odnośników do takich plików/treści.
 4. Użytkownikowi jest zobowiązany wybrać nowy adres dla swojego kreatora (w subdomenie xaa.pl) jeżeli PROSERWER.pl stwierdzi iż dowolna jego część składowa może naruszać dobre imię osób trzecich, wprowadzać w błąd lub zawiera wulgarne słownictwo.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania nałożonych na jego kreator limitów i niepodejmowania prób ich omijania.
 6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać kreatora do masowego rozsyłania poczty, zwłaszcza bez zgody adresatów (spam).
 7. Użytkownik może wysłać w ciągu godziny maksymalnie 500 listów (bez względu na ich rozmiar). Dodatkowo każdy list może być wysłany nie częściej niż co 6 sekund.
 8. Rozmiar listu (oraz ewentualnych załączników) jest ograniczony rozmiarem konta pocztowego, które posiada Użytkownik.
 9. Użytkownik ma prawo do odczytu poczty za pomocą protokołu POP maksymalnie 60 razy w ciągu godziny. W przypadku przekroczenia limitu, należy odczekać godzinę na odblokowanie odczytu poczty.
 10. Użytkownik nie może odsprzedawać oraz handlować kreatorem ani hasłami dostępu do niego – wyjątek stanowi użycie planu webmastera / agencji. W przypadku udostępnienia kreatora osobom trzecim to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich działania.
 11. W przypadku wartości limitu transferu podawanej w GB przyjmowany jest przelicznik 1GB = 1000MB.
 12. Użytkownik ma prawo do wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym przydzielonego limitu transferu miesięcznego (limit ten jest zależny od wybranej wersji kreatora zgodnie z ofertą).
 13. W przypadku przekroczenia limitu transferu przydzielonego na dany miesiąc, hosting kreatora jest blokowany. Odblokowanie następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
 14. Zmiana pakietu kreatora lub zmiana adresu dokonywane są przez PROSERWER.pl w okresie do 2 dni roboczych od opłacenia zamówienia.
 15. Administrator może odmówić zmiany pakietu lub (przed jej wykonaniem) wymagać od Klienta zmian z poziomu panelu klienta i kreatora jeżeli obecne ustawienia/pliki kreatora uniemożliwiają bezstratną zmianę pakietu.
 16. Jeżeli zmiana pakietu nie zostanie wykonana ze względu na okoliczności opisane w pkt. 15 Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata.
 17. Zmiana pakietu na niższy powoduje usunięcie zamówionych do kreatora dodatków.
 18. Zabrania się umieszczania na kreatorze skryptów powodujących destabilizację pracy serwera bądź mogących służyć do prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwera (np. rootkity, exploity).
 19. Zdecydowanie zabrania się umieszczania w kreatorze gier obsługiwanych przez przeglądarkę np. bazujących na engine Ugamela.
 20. Zabronione jest również umieszczanie oraz uruchamianie wszelkiego rodzaju botów.
 21. Zmiana adresu kreatora obejmuje zwolnienie starego adresu (w tym umożliwienie rejestracji go przez innych Użytkowników) oraz przypisanie do kreatora nowego, wybranego przez Klienta w zamówieniu. Użytkownik we własnym zakresie aktualizuje wgrane pliki strony oraz skrypty tak aby używały one nowego adresu. PROSERWER.pl nie odpowiada za niepoprawne działanie skryptów Użytkownika po zmianie adresu (spowodowane uzależnieniem od starego adresu).
 22. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać oraz uruchamiać skryptów mających na celu wyszukiwanie lub wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach serwera oraz kreatora (nawet jeżeli serwer jest na nie odporny np. powszechne exploity, skrypty symulujące działanie shella, skanery).
 23. Zabrania się zdalnego wywoływania w sposób zautomatyzowany (np. cron) skryptów umieszczonych w kreatorze. Adresy lub klasy IP dokonujące tego typu działań mogą być czasowo lub trwale zablokowane w zależności od częstotliwości występowania.
 24. Zabronione jest używanie kreatora jako parkingu domen lub farm linków.
 25. Zabronione jest umieszczanie w kreatorze stron o tematyce hazardowej.
 26. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać stron o charakterze pornograficznym niezgodnym z prawem, rasistowskich lub nielegalnych i takich, które zawierają linki do tego typu stron. Są one zabronione na naszych usługach. Zabrania się także tworzenia stron zawierających informacje związane z sektami, ani przekierowywać swojej domeny na tego typu strony. Zabroniona jest działalność Klienta polegająca na instalowaniu na kreatorze aplikacji umożliwiających wymianę plików oraz wymianę informacji o lokalizacji tych plików, w tym plików dźwiękowych zakodowanych w formacie MP3 lub innym jak również innych multimediów (film, obraz itd.) do których nie posiada on praw autorskich i które nie są jego własnością. Użytkownik zobowiązuje się również do nie umieszczania na swojej stronie linków do stron proponujących ten typ usług i do nie przekierowywania swojej domeny na tego typu strony.
 27. Wszelkie treści (tekst, grafika, kod strony, szablony, elementy strony itp.) w kreatorze i jego szablonach oraz kod wynikowy powstający w wyniku publikacji strony poprzez kreatora, które nie zostały umieszczone przez Użytkownika, stanowią własność intelektualną co do której PROSERWER jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania. Wykorzystanie przez Użytkownika lub osoby trzecie tych treści poza usługą kreatora bez wyraźnej zgody PROSERWER lub podmiotu uprawnionego do dysponowania daną treścią, jest zabronione i może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Użytkownika.

§10 – Awarie

 1. Jeżeli usługa była niedostępna z winy PROSERWER.pl, jej naprawa zostanie wykonana przez PROSERWER.pl w najkrótszym możliwym czasie (w zależności od awarii i warunków technicznych).
 2. W przypadku gdy awaria usługi jest niezależna od PROSERWER.pl (np. kataklizm, awaria łącz telekomunikacyjnych, awaria serwerowni, awaria sprzętu) PROSERWER.pl zastrzega sobie prawo do ponownego udostępnienia usługi w ciągu 3 dni roboczych od momentu ustania wymienionych czynników wyższych.
 3. Poprawne zgłoszenie awarii musi być wykonane poprzez panel klienta i zakładkę pomoc. Wymaga to zalogowania się na konto klienta do którego jest przypisana usługa, której awaria jest zgłaszana.
 4. Czas awarii liczony jest od momentu odebrania przez PROSERWER.pl zgłoszenia od Klienta.
 5. PROSERWER.pl dołoży wszelkich starań aby dostępność usług hostingowych (uptime) nie spadła poniżej 99.9% w skali roku. W przypadku niedotrzymania tej gwarancji (SLA), Klientowi przysługuje rekompensata w postaci dodatkowego okresu ważności usługi równemu czasowi niedostępności.

§11 – Reklamacje

 1. Reklamacje oraz uwagi związane z umową i usługami należy przesyłać na adres: info@proserwer.pl lub przez zakładkę "Pomoc -> Zadaj pytanie" w panelu klienta.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku zwrotu środków, zostanie on wykonany tą samą formą płatności jaką wybrał Klient lub na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni.
 3. Użytkownik potwierdza, że jest świadomy iż na jakość korzystania z usług ma wpływ wiele czynników, które są niezależne od PROSERWER.pl takich jak: nadmierne obciążenie łącza Klienta, przeciążone łącza międzyoperatorskie, nieprawidłowa konfiguracja po stronie klienta oraz usługi.

§12 – Odpowiedzialność

 1. PROSERWER.pl zobowiązuje się do utrzymania przez okres ważności tych ustawień usługi, które zostały określone w formularzu zamówienia – to znaczy: typ usługi, okres ważności, parametery dodatkowe (transfer, pojemność, liczba baz danych czy kont pocztowych itp.).
 2. Pozostałe ustawienia usługi nie są objęte gwarantowanymi wartościami i jako takie mogą ulegać modyfikacjom dokonywanym przez PROSERWER.pl w celu zapewnienia optymalnej wydajności oferowanych usług.
 3. PROSERWER.pl nie jest odpowiedzialne za tworzenie kopii zapasowych plików Klienta na serwerach a co za tym idzie nie odpowiada za straty wynikłe w przypadku ich skasowania lub uszkodzenia. Użytkownik winien sporządzać we własnych zakresie kopię tych danych, które są dla niego istotne.
 4. W przypadku niepoprawnego działania lub niedostępności usług (np. awarie) ich naprawę oraz sposób rekompensaty poniesionych przez Klienta strat reguluje §10.
 5. PROSERWER.pl nie udostępnia i nie przesyła danych z zablokowanych usług.
 6. PROSERWER.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone na serwerze przez Klienta ani za działania podejmowane przez Klienta z wykorzystaniem serwera.
 7. PROSERWER.pl rezerwuje sobie prawo do okresowych restartów oraz przerw w działaniu serwera w celach konserwacyjnych.
 8. PROSERWER.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania oprogramowania dodatkowego używanego na serwerze w zakresie, który wykracza poza świadczoną usługę.

§13 – Dodatkowe informacje

 1. Aktywacja zamówień oraz dostępu do usług może być wykonywana poprzez płatności online.
 2. Aktywacja zamówień oraz dostępu do usług może być wykonywana na podstawie kodu, który Użytkownik uzyskuje poprzez wysłanie odpowiedniego SMSa pod wybrany numer operatora telefonii komórkowej. Usługa ta jest realizowana przez firmę CashBill S.A.
 3. Portfel SMS oraz umieszczone w nim środki z SMSów stanowią jedynie logiczną reprezentację uzyskanych przez Klienta kodów ułatwiającą aktywacje zamówień.
 4. Nie ma możliwości wypłaty środków z portfela SMS na konto bankowe ani ich zamiany na gotówkę.
 5. Dopuszczalny domyślny limit wykorzystywania zasobów serwera fizycznego przez serwer WWW Klienta wynosi 1 GB pamięci operacyjnej oraz 100% jednego rdzenia procesora. Limity te mogą być większe w przypadku gdy dany pakiet zawiera taką informację.
 6. Dla bezpieczeństwa maksymalna liczba plików umieszczonych na serwerze WWW jest ograniczona. Limit ten zależy od wybranego pakietu. Informacja o limitach znajduje się na stronie ofertowej oraz w panelu zarządzania hostingiem.
 7. To czy Użytkownik nadmiernie wykorzystuje zasoby serwera fizycznego ocenia PROSERWER.pl na podstawie między innymi okresu trwania nadmiernego obciążenia, jego poziomu oraz skutków.
 8. Maksymalna kwota rekompensaty/zwrotu jest równa kosztowi ostatniej aktywacji lub przedłużenia usługi. Kwota ta może być pomniejszona proporcjonalnie do wykorzystanego okresu ważności usługi.
 9. Co do zasady usługa / serwer (jeżeli nie ograniczają tego inne punkty regulaminu) jest świadczona do końca wykupionego okresu ważności. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, przed upływem okresu, na który został wykupiony serwer / usługa może powodować konieczność zwrotu ulgi, jaką PROSERWER.pl przyznał Klientowi w stosunku do zakupionej usługi.
 10. Dostęp do zasobów serwera może być czasowo lub trwale ograniczony dla adresów ip, z których wykonywane były ataki, wysyłany spam lub w inny sposób naruszane prawo lub netykieta.
 11. Zabronione jest udostępnianie lub przekazywanie konta oraz danych dostępowych do niego jak i zakupionych usług osobom trzecim. W związku z tym Użytkownik nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta oraz zakupionych usług bez wiedzy i pisemnej zgody PROSERWER.pl.
 12. Użytkownik może zamówić hosting www na okres testowy tylko raz. Dodatkowo przed aktywacją takiego testu może być wymagana dodatkowa weryfikacja danych użytkownika.
 13. W przypadku potrzeby przetwarzania danych osobowych za pomocą wykupionej usługi, Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania PROSERWER o takim zamiarze oraz zawarcia z PROSERWER "umowy powierzenia przetwarzania danych" poprzez zamówienie i aktywowanie odpowiedniego dodatku w panelu klienta.
 14. Użytkownik jest zobowiązany podać własne dane osobowe / firmy przy rejestracji konta lub jeżeli jest przedstawicielem firmy mieć możliwość na żądanie udowodnienia takiej zależności.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania na swojej stronie linków (odnośników) do zabronionych w regulaminie typów stron oraz treści i do nie przekierowywania swoich domen i adresów na tego typu strony.
 16. W celu przeciwdziałania nadużyciom z wykorzystaniem naszych usług jak również zapewnienia rzetelnego księgowania wszystkich płatności, wprowadzone przez użytkownika dane w panelu klienta (np. dane osobowe lub firmy, numer telefonu czy e-mail) mogą podlegać konieczności dodatkowej weryfikacji np. poprzez podanie kodu wysłanego smsem na numer telefonu czy kliknięcie linku wysłanego na adres e-mail. Brak przejścia wymaganej weryfikacji może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia czy uruchomienie usługi.

§14 – Usługa przeniesienia strony www

 1. Usługa przeniesienia strony polega na wykonaniu przez techników PROSERWER przeniesienia plików stron klienta z jego obecnego hostingu w innej firmie na zakupiony w PROSERWER hosting.
 2. Usługa bezpłatnego przeniesienia strony wykonywana jest zgodnie z zasadą "jeden do jednego" – czyli jedna (tematycznie) strona na jeden hosting www z serii BIZ w PROSERWER.
 3. Przeniesienie kilku stron, wielu baz danych itp. na jeden hosting wykonywane jest na podstawie indywidualnej wyceny.
 4. Przeniesienie strony przebiega w.g. następującej kolejności: a) klient zamawia w panelu klienta przeniesienie strony b) pracownik PROSERWER ustala z klientem szczegóły i sprawdza na "starym" hostingu możliwość migracji c) w przypadku prac dodatkowych PROSERWER wycenia ich wartość d) pracownik PROSERWER przenosi pliki klienta na nowy hosting i sprawdza poprawność działania strony e) pracownik PROSERWER kontaktuje się w zgłoszeniu z klientem, opisuje przebieg migracji oraz informuje o zakończeniu prac
 5. Do przeniesienia strony wymagane jest przekazanie przez klienta danych dostępowych do "starego hostingu". Klient zezwala pracownikom PROSERWER na ich użycie w celu wykonania usługi przeniesienia strony.
 6. Aby móc skorzystać z bezpłatnego przeniesienia strony na hosting w PROSERWER, należy posiadać zakupiony i aktywny na minimum 12 miesięcy hosting z serii BIZ.

§15 – Usługa stworzenia strony www

 1. Usługa stworzenia strony internetowej polega na przygotowaniu we współpracy z klientem strony www w kreatorze stron i udostępnieniu jej w ramach zakupionej przez klienta usługi kreatora w PROSERWER.
 2. Strona tworzona w ramach standardowej usługi zawiera: stronę główną oraz do 5 podstron takich jak "o firmie", "oferta", "cennik" czy "kontakt". Do strony dodadawane są zdjęcia wybrane przez PROSERWER lub też przesłane przez klienta.
 3. Stworzenie strony przebiega w.g. następującej kolejności: a) klient zamawia w panelu klienta stworzenie strony www b) pracownik PROSERWER ustala z klientem oczekiwania co do strony www c) klient otrzymuje wycene prac związanych ze stworzeniem strony d) klient akceptuje wycenę i dokonuje opłaty zamówienia e) PROSERWER w terminie do 5 dni przedstawia klientowi projekt końcowy strony www f) klient dokonuje odbioru projektu przesyłając potwierdzenie drogą e-mail (w przypadku braku odbioru w ciągu 3 dni roboczych lub braku zastrzeżeń usługa uznawana jest za wykonaną) g) PROSERWER umieszcza stworzony dla klienta projekt w jego usłudze kreatora stron
 4. Klient ma prawo do bezpłatnego zgłoszenia dwukrotnie poprawek do zaproponowanego mu końcowego projektu. W przypadku kolejnej serii zmian / poprawek usługa wyceniana jest indywidualnie.
 5. W przypadku treści, plików i zdjęć przesyłanych przez klienta, klient oświadcza iż posiada odpowiednie prawa/licencje do ich wykorzystania na tworzonej stronie.
 6. Do realizacji usługi wymagane jest posiadanie przez klienta opłaconego i aktywnego kreatora stron WWW w PROSERWER.
 7. PROSERWER udziela klientowi niewyłącznej licencji, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z powstałej strony w ramach zakupionej i aktywnej usługi kreatora.

§16 – Faktury

 1. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi podanymi przez osobę składającą zamówienie na stronie www.proserwer.pl w zakładce 'ustawienia' w panelu klienta.
 2. Wystawienie faktury VAT następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty przez firmę PROSERWER.
 3. Obraz faktury VAT udostępniany jest Użytkownikowi w formacie PDF do samodzielnego pobrania w panelu klienta w zakładce 'zamówienia'.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formacie PDF do samodzielne wydruku (zastępuje to wysyłanie faktur pocztą tradycyjną i jest zgodne z obowiązującymi przepisami).
 5. W przypadku aktywacji serwera SMSem, fakturą za usługę jest faktura od operatora komórkowego.

§17 – Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu PROSERWER.pl ma prawo do zawieszenia świadczenia usług bądź rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy z Klientem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz PROSERWER.
 2. W sprawach nieobjętych regulaminem należy skontaktować się z info@proserwer.pl
 3. Wszystkie ceny (o ile nie zaznaczone inaczej) prezentowane na PROSERWER.pl są cenami netto (do ceny końcowej zostanie doliczony podatek VAT – standardowa stawka dla towarów i usług) podawanymi w polskich złotych.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonywane z poziomu panelu administracyjnego oraz otrzymanych haseł dostępu.
 5. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.