Centrum pomocy

    Nie mogę się zalogować na cPanel/FTP. Dlaczego?

    Brute Force Protection jest to czasowa blokada cPanel i/lub FTP w przypadku wielokrotnego wpisania niepoprawnego loginu i/lub hasła. Dodatkowo wydłuża się ona gdy wykonywane są kolejne próby. Należy odczekać od 30 minut do kilku godzin aż taka blokada automatycznie zostanie zdjęta. Następnie upewnić się, że login i hasło wpisywane jest poprawnie zwracając uwagę na wielkość liter.