Centrum pomocy

    Jakie moduły PHP dostępne są na hostingu PROSERWER.pl ?

    Hosting WWW w PROSERWER.pl obsługuje wiele wersji PHP, które można dowolnie zmieniać w sposób opisany tutaj dostosowując do potrzeb danego skryptu strony. Przykładowo: twoje forum wymaga wersji php 5.3, a blog wersji php 5.5 - u nas możliwe jest uruchomienie obu stron na jednym hostingu i ustalenie dla każdej z nich innej wersji php.

    Każda z naszych wersji PHP ma sprawdzoną konfigurację, która jest dostosowana do aktualnych potrzeb naszych Klientów.

    Na naszym hostingu dostępne są takie moduły, biblioteki i funkcje PHP jak:


    bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, date, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, imap, intl, ionCube, json, libxml, mbstring, mcrypt, mod_deflate, mod_rewrite, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_sqlite, pdo_mysql, phar, posix, pspell, session, SimpleXML, soap, sockets, SourceGuardian, SPL, SQLite3, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib