Centrum pomocy

  Jak zamówić i wykonać cesję (przeniesienie) hostingu na inne konto klienta?

  Czym jest cesja hostingu?


  Cesja to zmiana abonenta hostingu. Innymi słowy gdy ją wykonasz to wybrany hosting zostanie przeniesiony z Twojego konta na inne, wybrane przez ciebie konto w PROSERWER.pl.

  Etapy realizacji cesji hostingu:

  1. Zamówienie cesji hostingu przez panel klienta.
  2. Wpisanie danych użytkownika, na którego ma zostać wykonana cesja.
  3. Kliknięcie przez obydwie strony linku wysłanego na adresy e-mail, aby potwierdzić operację

  Jak zamówić i wykonać cesję hostingu?


  Aby zamówić cesję hostingu otwórz Moje usługi w Panelu Klienta.
  Znajdź hosting, który chcesz aby został przeniesiony i kliknij przycisk Zarządzaj. Następnie przejdź do:

  Usługi dodatkowe -> Cesja hostingu

  Pojawi się następujący ekran na którym należy podać dane konta, na które ma zostać wykonana cesja:

  Dane strony przejmującej to dane konta klienta, na które ma zostać przeniesiony hosting. Do wypełnienia są pola:
  • Nazwa klienta - to login wpisywany przez osobę przejmującą hosting podczas logowania.
  • Numer klienta - aby go otrzymać należy zalogować się do panelu klienta na konto osoby przejmującej. Następnie udać się do zakładki Moje dane, gdzie jest on podany.


  Po poprawnym podaniu danych osoby przejmującej i zamówieniu cesji zostaniesz przeniesiony do zakładki Moje zamówienia.
  Aby rozpocząć proces przenoszenia hostingu między kontami wystarczy, że naciśniesz przycisk aktywuj bezpłatnie.


  Na Twoje konto oraz na konto strony przejmującej zostaną wysłane e-maile z linkiem potwierdzającym akceptację cesji.

  To czy cesja została potwierdzona przez daną osobę możesz sprawdzić w Szczegóły zamówienia w Panelu Klienta. Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła, można w tym miejscu również ponownie wysłać wiadomość z linkiem potwierdzającym.

  Kiedy obydwie strony potwierdzą cesję hostingu, zamówienie zostanie automatycznie wykonane. Na tym etapie nie są wymagane już żadne dodatkowe akcje.