Centrum pomocy

  Jak włączyć logowanie na użytkownika root na serwerze VPS z systemem Debian?

  Zgodnie z polityką systemu Debian, domyślnie nie można logować się bezpośrednio na użytkownika "root" a zamiast tego używa się użytkownika "debian". Po zalogowaniu na użytkownika "debian" możemy przejść na "root-a" i wykonywać wszystkie potrzebne komendy w następujący sposób:

  su
  (podajemy hasło na użytkownika "debian")
  wpisujemy potrzebne nam komendy wymagające uprawnień root-a np.
  apt-get update
  apt-get install apache2 ... itd.

  Mimo, że nie jest to zalecane, można skonfigurować system Debian tak aby pozwalał na bezpośrednie logowanie się na użytkownika "root". W tym celu wykonujemy:

  su
  (podajemy hasło na użytkownika "debian")

  Edytujemy plik /etc/ssh/sshd_config
  vi /etc/ssh/sshd_config

  Zmieniamy: "PermitRootLogin without-password" na "PermitRootLogin yes" i zapisujemy plik.

  Restartujemy serwer SSH:

  /etc/init.d/ssh restart

  Od teraz możemy logować się na SSH / SFTP za pomocą użytkownika "root".