Centrum pomocy

  Jak w PHP wyłączyć pokazywanie błędów lub logować je do pliku ?

  Domyślnie w PHP na naszym hostingu ustawione jest pokazywanie błędów (E_ALL & ~E_NOTICE). Oznacza to, że jeżeli w kodzie Twojej strony są błędy to pojawią się one podczas wyświetlania strony (poza E_NOTICE czyli błędami o niskim priorytecie). Jest to oczywiście przydatne aby wiedzieć gdzie na Twojej stronie występuje problem i jak go możesz naprawić.

  Czasami jednak możemy chcieć całkowicie je wyłączyć albo zamiast tego logować wszystkie błędy do pliku. W tym celu należy stworzyć plik .user.ini i umieścić go w katalogu, którego ma dotyczyć czyli zwykle w public_html.

  W zależności od przypadku plik .user.ini wypełniamy następującymi ustawieniami:

  ; Całkowite wyłączenie raportowania błędów:

  error_reporting = 0


  ; Wyłączenie pokazywania błędów i włączenie ich logowania do pliku:

  display_errors = Off
  log_errors = On
  ; logi będą zapisywane do pliku error_log w katalogu public_html
  error_log = error_log