Centrum pomocy

  Jak w PHP wyłączyć pokazywanie błędów lub logować je do pliku ?

  Domyślnie w PHP na naszym hostingu ustawione jest pokazywanie błędów (E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED). Oznacza to, że jeżeli w kodzie Twojej strony są błędy to pojawią się one podczas wyświetlania strony (poza E_NOTICE, E_STRICT oraz E_DEPRECATED czyli błędami o niskim priorytecie). Jest to oczywiście przydatne aby wiedzieć gdzie na Twojej stronie występuje problem i jak go możesz naprawić.

  Czasami jednak możemy chcieć całkowicie je wyłączyć albo zamiast tego logować wszystkie błędy do pliku (np. gdy strona jest już w wersji produkcyjnej). W tym celu należy w pliku .htaccess w katalogu public_html umieścić następujący kod:

  # Wyłączenie pokazywania błędów i włączenie ich logowania do pliku:

  php_flag display_errors Off
  php_flag log_errors On

  # Całkowite wyłączenie raportowania błędów:

  php_value error_reporting 0

  PHP 7.4

  W przypadku php 7.4 efekt ten można uzyskać poprzez stworzenie pliku .user.ini z następującą zawartością:

  display_errors = Off
  log_errors = On