Centrum pomocy

  Jak skonfigurować e-mail w programie Mozilla Thunderbird?

  W tym poradniku dowiesz się w jaki sposób dodać konto pocztowe stworzone w cPanelu do programu Mozilla Thunderbird. Po dodaniu będziesz mógł odbierać i wysyłać pocztę za pośrednictwem tej aplikacji. Dla potrzeb tego poradnika załóżmy, że Twój adres e-mail to: przyklad@twoj_adres.pl a adres hostingu to twoj-adres-hostingu.xaa.pl.

  Po włączeniu programu po raz pierwszy powinno pojawić się poniższe okienko - naciśnij "Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail".  Jeśli okienko się nie pojawi to wejdź w:

  Plik -> Utwórz -> Nowy adres e-mail


  Przykładowe dane do zakładania konta

  Nazwa: Imię Nazwisko
  E-mail: przyklad@twoj_adres.pl
  Hasło: Hasło do konta, które ustawiłeś zakładając je w cPanelu

  Wpisz dane swojego konta e-mail i kliknij "Kontynuuj".


  Uwaga!

  Obecnie ustawienia dla kont pocztowych stworzonych w PROSERWER są przez Thunderbird wykrywane automatycznie i nie powinno być potrzebne wypełnianie dodatkowych danych ręcznie.

  Na koniec można jeszcze wybrać jeden z dwóch sposobów przechowywania odebranej poczty:
  • IMAP - poczta przechowywana jest na serwerze
  • POP3 - poczta przechowywana jest lokalnie na komputerze  Aby zakończyć konfigurację konta w Mozilla Thunderbird kliknij przycisk "Gotowe".


  Konfiguracja zaawansowana (ręczna) - potrzebna tylko w przypadku problemów


  W przypadku gdy Thunderbird nie wykryje automatycznie ustawień lub pojawiają się błędy z niepoprawnym certyfikatem sprawdź czy wszystkie dane wprowadziłeś zgodnie z zaleceniami lub wprowadź ustawienia poprzez przycisk "Konfiguracja zaawansowana".

  Dane należy uzupełnić w.g. poniższych zasad.

  Jeśli wybierzesz IMAP:


  Dane dla IMAP

  Adres serwera: twoj-adres-hostingu.xaa.pl
  Port: 993
  SSL: SSL/TLS
  Uwierzytelnianie: Normalne hasło

  Dane dla SMTP

  Adres serwera: twoj-adres-hostingu.xaa.pl
  Port: 465
  SSL: SSL/TLS
  Uwierzytelnianie: Normalne hasło
  Nazwa użytkownika: przyklad@twoj_adres.pl (nie może być samo "przyklad" - trzeba zmienić)
  Jeśli wybierzesz POP3:


  Dane dla POP3

  Adres serwera: twoj-adres-hostingu.xaa.pl
  Port: 995
  SSL: SSL/TLS
  Uwierzytelnianie: Normalne hasło


  Dane dla SMTP

  Adres serwera: twoj-adres-hostingu.xaa.pl
  Port: 465
  SSL: SSL/TLS
  Uwierzytelnianie: Normalne hasło
  Nazwa użytkownika: przyklad@twoj_adres.pl (nie może być samo "przyklad" - trzeba zmienić)
  Na koniec naciskamy przycisk "Gotowe" po czym program Thunderbird stworzy konfigurację konta i będzie można zacząć korzystać ze swojej poczty.