Komunikaty Planowane prace techniczne i zmiany.

MySQL Native Driver w PHP 7

2018-03-26 11:00
W ramach dostępnych u nas wersji PHP 7.0, 7.1 i 7.2 dokonaliśmy zmiany w używanej bibliotece dla połączeń do MySQL. Od teraz PHP 7 dla rozszerzeń mysqli i PDO będzie korzystać z biblioteki mysqlnd (MySQL Native Driver). Pozwala to na szybsze wykonanie zapytań oraz dostęp do szerszego zestawu instrukcji.