Centrum pomocy

    Podczas przesyłania plików na FTP zrywa połączenie. Co robić?

    W przypadku wysyłania dużej ilości małych plików istnieje możliwość, że łącze klienta może w pewnym momencie zerwać połączenie przerywając cały proces. Zalecamy w takich przypadkach spakowanie wszystkich plików zipem (nie rar) i wgrywanie pojedynczego pliku na FTP - jest to zarówno szybsze jak i mniej narażone na zerwanie połączenia. Należy wejść do:

    cPanel -> Menedżer plików
    Aby wgrać plik naciśnij "Przekaż" ("Upload"), a następnie wybierz plik do wgrania. Jeśli wgrałeś plik archiwum przez swojego klienta FTP (np. WinSCP) pomiń tą czynność.    Gdy plik jest już na hostingu www należy zaznaczyć go i rozpakować za pomocą przycisku "Wyodrębnij" ("Extract").