Centrum pomocy

    Jaki jest host bazy danych MySQL?

    Nazwa hosta bazy danych MySQL to: localhost

    W standardowych przypadkach strona, którą umieszczamy na hostingu WWW będzie się łączyć do bazy danych MySQL stworzonej również na tym serwerze. Takie połączenia są wykonywane lokalnie, dlatego też należy zawsze w konfiguracji używać jako host bazy danych 'localhost'. Ustawianie innych wartości (np. adresu hostingu WWW lub IP) może powodować problemy w odczycie informacji z bazy danych MySQL lub opóźnienia w ładowaniu strony.