Centrum pomocy

  Jak zalogować się na serwer VPS?

  Instalacja systemu operacyjnego  W celu uzyskania danych dostępowych do serwera VPS najpierw musisz zainstalować system operacyjny. Poradnik jak to zrobić znajduje się tutaj.

  Dane dostępowe  Po zainstalowaniu systemu operacyjnego dla serwera VPS na Twój adres email zostaną wysłane dane dostępowe.  Pobranie programu do połączenia się z serwerem VPS  Polecamy pobranie bezpłatnego programu PuTTY, za jego pomocą będziemy w stanie połączyć się z naszym serwerem VPS. Pobrać go można ze strony https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

  Połączenie SSH do serwera VPS  Włączamy program PuTTY i wypełniamy pola tak jak w poniższym przykładzie danymi, które otrzymaliśmy wcześniej na email po instalacji systemu operacyjnego.  Następnie pojawi się nam czarne okienko gdzie wpisujemy login oraz hasło.


  Podczas wpisywania hasła nie będzie się ono w żadnej formie (również zamaskowanej) pojawiać w terminalu. Należy je wprowadzić z uwzględnieniem wielkości liter a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

  Będąc już zalogowanym mamy dostęp do wielu komend bash, które pozwalają na zarządzanie naszym serwerem VPS.

  Przykładowe komendy bash

  • ls - listowanie plików w obecnym katalogu
  • cd [parametr lub katalog] - zmiana katalogu
  • mv [plik] [cel] - przeniesienie pliku
  • mvdir [katalog] [cel] - przeniesienie katalogu
  • rm [plik] - usunięcie pliku
  • ps - pokazanie aktywnych procesów
  • kill [id procesu] - kończy proces o podanym id
  • shutdown - powoduje zamknięcie systemu