Centrum pomocy

  Jak skonfigurować połączenie do bazy MySQL z zewnętrznego serwera?

  W celu udostępnienia połączenia do bazy danych z zewnątrz należy wejść w:

  cPanel -> Zdalna baza danych MySQL

  Następnie dodać odpowiedni adres IP serwera, który ma się z bazą danych łączyć. Należy w tym przypadku zapytać dostawców takowych serwerów zewnętrznych (np. serwerów gier) o adres IP - zwykle główny IP maszyny, z którego są wykonywane połączenia na zewnątrz (zwykle nie będzie to ten sam IP co zakupionego serwera). Poniżej szczegółowa instrukcja co do konfiguracji takich zewnętrznych połączeń.  Aby połączyć się do bazy MySQL umieszczonej na naszym serwerze z innego (zewnętrznego) serwera należy pamiętać o:

  1. Dodaniu adresu IP zewnętrznego serwera (tego, który będzie się łączył z bazą) do uprawnionych do połączeń z Twoją bazą. Robi się to w "cPanel" -> "Zdalna baza danych MySQL" wpisując tam adres IP tego zewnętrznego serwera - jeżeli go nie znasz należy zapytać administratora tego serwera.

   Informacja

   Możesz wpisać znak % jeśli chcesz zezwolić na połączenia ze wszystkich adresów IP. Jednakże jest to wskazane tylko w nielicznych przypadkach.
  2. Podawaniu w skrypcie, który będzie się łączył z bazą jako "host" adresu swojego hostingu WWW, gdzie znajduje się baza - np. moj-adres.xaa.pl
  3. Jako użytkownik bazy (tzw. user) należy podawać pełną nazwę użytkownika z prefiksem (sprawdź go w cPanel -> Bazy danych MySQL -> kolumna "Uprawnieni użytkownicy" dla Twojej bazy). Poprawny użytkownik będzie wyglądał np. tak: "pXXXXX_user" a nie sam "user".
  4. Jako hasło do bazy podajemy hasło na użytkownika bazy wspomnianego powyżej.
  5. Jako nazwę bazy wpisujemy pełną nazwę bazy z cPanel -> Bazy danych MySQL -> kolumna "Baza danych"
  6. Jako port ustawiamy 3306.
  7. Należy również pamiętać, że użytkownika bazy trzeba dodać do konkretnej bazy - tak aby był widoczny w cPanel -> Bazy danych MySQL -> "Dodaj użytkownika do bazy danych".

  Jeżeli w logach serwera, który ma się połączyć z Twoją bazą danych MySQL pojawia się błąd:

  "Host 'xxx.xxx.xxx.xxx' is not allowed to connect to this MySQL server"

  Oznacza to, że adres xxx.xxx.xxx.xxx należy dodać do uprawnionych w "cPanel" -> " Zdalna baza danych MySQL"