Centrum pomocy

  Jak korzystać z repozytorium GIT z linii poleceń?

  Ten poradnik opisuje podstawowy zestaw komend, których możesz użyć do stworzonego wcześniej na hostingu www repozytorium GIT. Opisujemy tutaj proces sklonowania zdalnego repozytorium na lokalny komputer, dodawania zmian oraz commitowania (zatwierdzania) ich z powrotem na serwer.

  Czym jest GIT?

  GIT - to rozroszony system kontroli wersji. Bardzo przydatny a wręcz niezbędny programistom i webmasterom do efektywnego pisania kodu swoich programów / aplikacji / stron. Pozwala zachowywać historię wszystkich dokonywanych zmian z możliwością powrotu do konkretnego stanu projektu w czasie.

  1. Sklonowanie repozytorium z Twojego hostingu na lokalny komputer lub serwer (do bieżącego katalogu):

  git clone ssh://login_ssh@host_ssh:port_ssh/home/sciezka/do/twojego/repozytorium-git
  • login_ssh - to login, za pomocą którego logujesz się poprzez SSH na swój hosting
  • host_ssh - to host
  • port_ssh - to port
  Dane te znajdziesz w zakładce "Moje usługi -> Zarządzaj -> Dodatki" dla hostingu, na którym należy aktywować SSH.

  2. Stworzenie przykładowego pliku w katalogu lokalnym:

  echo "# README" >> README.md

  3. Dodanie tego pliku do repozytorium:

  git add README.md

  4. Dodanie wszystkich niedodanych plików:

  git add .

  5. Usunięcie pliku z repozytorium:

  git rm nazwa_pliku

  6. Wyświetlenie statusu repozytorium:

  git status

  7. Zatwierdzenie (commit) zmian dla wszystkich plików:

  git commit -am "Opis zmian"

  8. Wysłanie zmian do zdalnego repozytorium na hostingu:

  git push origin master

  9. Pobranie zmian ze zdalnego repozytorium do naszego lokalnego katalogu (gdzie mamy repozytorium):

  git pull

  Jak stworzyć własne repozytorium GIT?

  Do tego celu potrzebny Ci będzie ten hosting - szczegóły opisujemy w tym poradniku.